Saturday, November 22, 2008

Irkçılık-2

Biraz düşündüm. Türkiye'de tanık olduğumuz ırkçılık ile burayı bir karşılaştırdım. Tüm boyutları ile karşılaştırma yapmak biraz haksızlık olabilir en azından teknik açıdan biraz zor olabilir. Bir kere tecrübe farkı var.Bu yüzden özü tartışmak istiyorum. Mutlaka Türkiye'de çok daha vahim ve trajik sonuçları oluyordur. Ama dediğim gibi işin temeline inersek buradaki ırkçılık sorunu çok daha derin ve üstesinden gelinmesi zor bir konu. Bir önceki postda anlattım.

Bir örnek insan alalım elimize. Kendisi batılıdır,İsveç'lidir ve ırkçıdır. Fakat aynı zamanda eğitimlidir. Irkçılık refleksinin kendisine pragmatik açıdan çok zarar verdiğine karar verip bunu yenmeye çalışmaktadır. Fakat bu ırkçı arkadaşımızın "kurbanları" fiziksel açıdan çok belirgindir. Yani sokakta bir kara kafayı görür görmez ırkçı arkadaşımız aklından geçen düşüncelere hakim olamamaktadır. Çünkü gözle görülür bir farkı vardır.Bu nedendir? Tamamen yüzeysel ve bilimsel hiç bir kanıda dayanmadan söylüyorum: Burası tarihin yolgeçen hanlarından biri değildir. İnsanlar birbirine benzemektedir.Yabancılar son zamanlarda gelmişlerdir ve yeterince entegre olamamışlardır.Bu yüzden arkadaşımızın mantığı devreye girmeden beyni korkunç düşünceler ile dolmaktadır.

İkinci örnek insan benzer özellikler taşımaktadır.Türk'tür,ırkçıdır vs.dir. Sonradan öğrendiği milliyetçilik kavramı kafasını karıştırmıştır. (Daha önceki nesilden ataları ırkçılığı bilmezlerdi pek.) Bu arkadaşımız da bazı reflekslerini bastırmak istemektedir.Burda şunu belirmeliyim ikinci örnek insanımız az bulunan bir çeşittir.Bu idealizasyonu sadece karşılaştırma yapabilmek için veriyorum. Fakat bu arkadaşımız ırkçılık refleksini yenmekte İsveç'li emsali gibi zorluklarla karşılaşmamaktadır. Çünkü beyni ilk görüşte kime karşı ırkçılık refleksini göstereceğini bilememektedir. Nedendir?Çünkü bu arkadaşımızın dedesi,dedesinin dedesi de şimdinin ırkçılık kurbanlarının ecdadıyla birarada zaten yaşamışlardır. Evlenmişlerdir. Birbirine benzemişlerdir. Irkçımız bu arkadaşımıza memleketini sorup nüfus kağıdını zorla göstertmedikçe onun bir "diğerlerinden" olduğunu bilememektedir.Hatta bunu bilemediği zaman, belki de onunla arkadaş olup aslında bir çok yanlarının (fiziksel,sosyal vs.) benzeştiğini keşfedebilmektedir.

Şimdi söyleyiniz. Türkiye'nin ırkçıları, 2. örnek insanın aldığı kararları alsa. Ne kadar kolay olur değilmi. Uyanmak lazım. Gavurda bu bir hastalık, kurtulmaya çalışıyor. Biz hasta olmaya çalışıyoruz. Bağışıklığımız olmasına rağmen bu hastalığa.

No comments: